حراجمعه

حراجمعه چیست؟

/black-friday

تا حالا حراجمعه یا جمعه سیاه (black Friday) به گوشتون خورده؟