روکوسنی

اجزای روتختی را بیشتر بشناسیم.

/pieces-bedding

وقتی  که تصمیم به خرید روتختی می گیریم، چه در فضای مجازی و چه در بازار، با  عناوینی برخورد میکنیم که به چند تکه بودن روتختی مورد نظر اشاره می کند،  روتختی یکنفره 4 تکه ،  روتختی دونفره 6 تکه و ... نقش این تکه ها دقیقا چیست.