بالش

بالش خوب چه ویژگی هایی داره؟

/hollow-pillow

در یک نوع دسته بندی بالش های موجود در بازار به 4 دسته اصلی (با توجه به مواد اولیه شان) تقسیم می شوند: بالش های پر، بالش های پشمی و یا پنبه ای طبیعی، بالش های الیاف هالو، و بالش های مموری فوم. هر یک از این بالشتها ویژگیهایی دارند که در این مطلب به تفصیل در مورد بالشتهای هالو اشاره می کنیم.