جعبه 50 درصدی های امروز


...از پنجشنبه 4 آذر تا یکشنبه 7 آذر هر روز 4 کالا تو این جعبه قرار میگیرن که 50% تخفیف خوردن...